O nás

Sme spoločnosťou, ktorá sa zaoberá spracovaním dát, ich ukladaním, distribúciou a analýzou. Spájame špičkové technológie s expertnými službami za účelom získania hodnoty pre zákazníka. Skladáme dáta do znalostí na základe ktorých môžete uskutočňovať rozhodnutia podoprené faktami, nie len Vašou intuíciou a skúsenosťami.

ideata Europe, s.r.o.

Adresa: K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava

IČO: 47 973 650

DIČ: 2024171204

IČ DPH: SK2024171204

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka číslo: 101767/B