Dátový sklad (DWH) možno označiť ako centrálny podporný systém, ktorý obsahuje údaje z Data-Warehouse-Appliance_high-res_paintrôznych interných a externých zdrojov, zhromažďuje ich, vytvára medzi nimi vzťahy, a tým pôsobí ako databanka pre ostatné systémy riadenia. DWH môže poskytnúť len také informácie, ktoré získal zo svojich zdrojov a závisí tak od kvality jednotlivých údajov a ich zdrojov, a nie od použitých prostriedkov. Vytvára sa individuálne na báze existujúcich informačných systémov a dôležitých informácií.

Máme skúsenosti s budovaním dátových skladov na platforme MS SQL alebo Teratada.